บรรเลงเพลงผ่านคอร์ดเพลง สิ่งที่จะทำให้เกิดเสียงดนตรีผ่านท่วงทำนอง

บรรเลงบทเพลงให้มีความเพราะ ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ก็เพราะว่านักดนตรีส่วนใหญ่ จะอาจบรรเลงเพลง ๆ หนึ่งขึ้นมาได้ ผ่านการจดจำตามคอร์ดเพลง พร้อมกับสำหรับเพลงที่ได้บรรเลงออกมานั้น ตามหลักความจริงแล้ว คอร์ดเพลงที่ได้ถูกแต่งเติมเสียงขึ้นมานั้น ส่วนใหญ่จะเป็นนักดนตรีสากล ก็เพราะว่านักดนตรีสากล จะต้องใช้คอร์ดเพลงภายในการบรรเลงเพลงภายในรูปแบบต่าง ๆ เป็นเหตุให้ได้ยินเสียงเพลงที่มีความไพเราะ พร้อมกับมีเสียงที่นุ่มนวลได้ จึงเป็นเหตุให้ทุกบทเพลงที่ได้เล่น หรือบรรเลงไปนั้น จะต้องมีคอร์ดเพลง เป็นตัวชี้วัดให้บทเพลงแต่ละเพลงนั้น มีเสียงที่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้าบทเพลงไหนไม่มีคอร์ดเพลง ก็จะไม่อาจให้นักดนตรีเล่นเป็นเพลงได้เช่นเดียวกัน ซึ่งในหนึ่งบทเพลง จะมีคอร์ดเพลงให้นักดนตรีได้อ่าน พร้อมกับทำความเข้าใจกับคอร์ดเพลงดังกล่าว แต่ถ้าหากว่าไม่มีคอร์ดเพลง บทเพลงนั้นก็จะมีปัญหาอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นนักดนตรีภายในยามจำเป็น จะต้องมีการอ่านคอร์ดเพลงจนจบ เพื่อที่จะอาจจะได้บทเพลงที่มีคุณภาพ พร้อมกับเป็นเพลงที่มีความไพเราะ
 
ถ้าหากไม่มีคอร์ดเพลง เหมือนเป็นการคิดค้นบทเพลงขึ้นมา ซึ่งทุกเพลงล้วนแล้วจะบรรเลงบทเพลงตามคอร์ดเพลง ที่ได้มีการระบุไว้แล้ว เพราะฉะนั้น คอร์ดเพลงคือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งของนักดนตรีทุกท่าน เพราะเหมือนเป็นลมหายใจ ที่เป็นตัวกำหนดเสียงเพลง เป็นเหตุให้มีความแตกต่างกันออกไป เพื่อนักดนตรีทุกคนถ้าไม่รู้จักคอร์ดเพลง ก็มิใช่นักดนตรีที่แท้จริง นับได้ว่าคือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ถ้าคุณลองใช้ความคิด พร้อมกับไตร่ตรองดูว่าคอร์ดเพลงนั้น จำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ พร้อมกับทำความเข้าใจเป็นอย่างมากมาย ยิ่งถ้าคนใดไม่รู้จักคอร์ดเพลง ก็จะไม่อาจจะเล่นเพลงให้กับผู้ฟังได้ จึงจำเป็นอย่างมากภายในการจดจำคอร์ดเพลงแต่ละประเภท