ความมีเสน่ห์ของเพลงเพื่อชีวิต ก่อให้บังเกิดกลุ่มคนที่คอยไล่ตามรับฟังเพลงเพื่อชีวิต

เมื่อนักแต่งเพลง ยังคงให้ความสลักสำคัญไปกับการแต่งบทเพลง หรือว่าเนื้อเพลงเพื่อชีวิตขึ้นมาสักเพลงหนึ่ง ถึงแม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ความเป็นจริงแล้วนั้น บทเพลงเพื่อชีวิตกลับถูกยกย่องให้เป็นบทเพลงที่อาจแต่งเนื้อเพลงได้ยากมาก เพราะส่วนใหญ่ผู้ที่ทำการเติมแต่งเนื้อเพลง จะต้องมีความเข้าใจพร้อมกับรู้แก่นแท้ของการดำรงชีวิตมาก่อน ถ้าหากไม่มีประสบการณ์ พร้อมกับไม่มีความคิดเห็นของการดำเนินชีวิตที่แน่นอน การที่จะตกแต่งเพลงเพื่อชีวิตขึ้นมาได้ ก็ลำบากนักที่จะมีความไพเราะจับใจของผู้ที่ไล่ตามรับฟังเพลงเพื่อชีวิตเช่นกัน และนี่ก็คือส่วนหนึ่งในสังคมเพลงเพื่อชีวิต ที่ทุกคนคงจะยังไม่รับทราบหรือว่ารับรู้ คนรับฟังเพลงเพื่อชีวิตเอง ก็คงจะไม่รับรู้มาก่อนว่า ผู้ที่ทำการแต่งเนื้อร้องและทำนองเพลง มิได้ทำเพลงใดเพลงหนึ่งขึ้นมาได้อย่างง่ายๆ อย่างที่ใครๆ ก็เข้าใจกัน

 

ยิ่งหากว่าผู้ไล่ตามรับฟังเพลงเพื่อชีวิต ได้ค้นพบเพลงเพื่อชีวิตที่มีเสน่ห์และสร้างความต่าง เพลงเพื่อชีวิตก็ยังคงมีอยู่ให้พบกันอย่างเด่นชัด ในเมื่อความเป็นบทเพลงเพื่อชีวิต กลับเป็นบทเพลงที่ดีพร้อมกับมีทำนองที่ไพเราะ ยิ่งกว่านั้นยังคงเป็นบทเพลงดี ๆ ที่คอยสร้างกำลังใจ ปลุกพลังของคนรักเสียงเพลงเพื่อชีวิตโดยตรง เพราะเช่นนั้น ผู้ที่ไล่ตามรับฟังเพลงเพื่อชีวิตส่วนใหญ่ จึงมักจะเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้น ก็เพราะว่าเนื้อหาเพลงส่วนใหญ่ในสังคมเพลงเพื่อชีวิตนั้น มักจะเป็นการแต่งเนื้อเพลงที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาจากชีวิตจริงเป็นพิเศษ ไม่มีบทเพลงเพื่อชีวิตบทเพลงไหน ที่มิได้กล่าวถึงการดำรงชีวิตหรือวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างแน่นอน